Jaarrekening 2022

1. Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Originele Begroting 2022

Mutaties

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Samen werken aan Zuid-Holland

28.409

135

28.274

10.608

0

10.608

39.017

135

38.882

24.907

230

24.677

14.110

-95

14.205

2 Bereikbaar Zuid-Holland

284.422

9.130

275.292

30.628

29.587

1.041

315.051

38.717

276.333

305.542

41.305

264.236

9.509

-2.588

12.097

3 Schone energie voor iedereen

28.137

2.432

25.705

19.001

817

18.184

47.138

3.249

43.890

43.490

2.001

41.489

3.648

1.248

2.400

4 Een concurrerend Zuid-Holland

86.658

8.845

77.813

-12.668

499

-13.168

73.990

9.344

64.645

70.961

12.652

58.309

3.028

-3.308

6.336

5 Versterken natuur in Zuid-Holland

132.217

38.324

93.892

-4.318

12.683

-17.001

127.899

51.007

76.892

122.283

57.341

64.942

5.616

-6.333

11.950

6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

30.683

3.010

27.672

5.899

521

5.377

36.581

3.532

33.049

30.472

3.590

26.882

6.110

-58

6.168

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

89.463

3.899

85.564

-448

176

-624

89.015

4.075

84.940

85.474

11.701

73.773

3.541

-7.626

11.167

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

105.567

2.518

103.049

3.036

570

2.465

108.603

3.089

105.514

104.593

8.079

96.514

4.010

-4.990

9.000

- Overzicht Algemene middelen

16.030

644.608

-628.578

-11.420

47.044

-58.464

4.610

691.652

-687.043

938

692.371

-691.433

3.672

-719

4.390

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3

0

-3

3

0

3

Subtotaal exploitatie

801.585

712.902

88.683

40.318

91.899

-51.581

841.903

804.800

37.102

788.656

829.269

-40.613

53.247

-24.469

77.715

Toevoegingen

196.549

0

196.549

94.617

0

94.617

291.167

0

291.167

318.302

0

318.302

-27.136

0

-27.136

Onttrekkingen

0

285.233

-285.233

0

43.036

-43.036

0

328.269

-328.269

0

329.283

-329.283

0

-1.014

1.014

Subtotaal reserves

196.549

285.233

-88.683

94.617

43.036

51.581

291.167

328.269

-37.102

318.302

329.283

-10.980

-27.136

-1.014

-26.122

Totaal baten en lasten

998.134

998.134

0

134.935

134.935

0

1.133.069

1.133.069

0

1.106.959

1.158.552

-51.593

26.111

-25.482

51.593

De incidentele baten en lasten zijn toegelicht in het onderdeel 5. Incidentele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo bedraagt € 86 mln (dit is een voordelig saldo). Dit betekent dat de structurele lasten per saldo gedekt zijn door structurele baten.

(bedragen  x € 1.000)

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Jaarrekening 2022

Saldo baten en lasten

12.906

-37.102

40.613

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

32.796

37.102

10.980

Totale jaarrekeningsaldo (incidenteel en structureel)

45.702

0

51.593

Waarvan: incidentele baten en lasten

-18.330

-62.338

-45.389

Waarvan: incidentele reserve mutaties

32.796

37.102

10.980

Structureel jaarrekeningsaldo

31.236

25.236

86.002

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38