Ambities

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Dit hoofdstuk bevat de overzichten van Algemene dekkingsmiddelen en Organisatie en het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en Onvoorzien.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 113.212
Gerealiseerd € 105.527
Afwijkend € 7.685
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38