Jaarrekening 2022

5. Incidentele baten en lasten

Het overzicht incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV waarbij ten opzichte van de begroting en voorgaande jaarrekeningen een nadere analyse op incidentele baten en lasten heeft plaatsgevonden.  Er is inzicht gegeven op beleidsdoelniveau per ambitie.

Recapitulatie incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2022

Lasten

Baten

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

1 - Samen werken aan Zuid-Holland

24.907

360

230

0

2 - Bereikbaar Zuid-Holland

305.542

4.018

41.305

3.121

3 - Schone energie voor iedereen

43.490

30.074

2.001

592

4 - Een concurrerend Zuid-Holland

70.961

15.827

12.652

8.744

5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

122.283

33.354

57.341

30.638

6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

30.472

4.767

3.590

3.153

7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

85.474

6.271

11.701

3.045

8 - Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

104.593

12

8.079

0

9 - Overzicht Algemene middelen en Organisatie

938

0

692.371

0

Totaal baten en lasten structureel

788.659

94.682

829.269

49.293

Recapitulatie reserves incidenteel en structureel

 (bedragen x € 1.000)

Toevoegingen 2022

Toevoegingen 2022 Incidenteel

Onttrekkingen 2022

Onttrekkingen 2022 Incidenteel

Reserves

318.302

318.302

329.283

329.283

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38