Totale inkomsten Gerealiseerd

€ 829.269

Een afwijking van € 24.469 ten opzichte van de begroting

Totale uitgaven Gerealiseerd

€ 788.656

Een afwijking van € -53.247 ten opzichte van de begroting

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38