Jaarrekening 2022

2. Investeringen

Ambitie
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2021

Originele Begroting 2022

Mutaties

Bijgestelde Begroting 2022

Jaarrekening 2022

Verschil begroot vs realisatie

Uitgaven

2 Bereikbaar Zuid-Holland

142.763

148.002

-45.794

102.208

39.179

63.030

3 Schone energie voor iedereen

3.537

0

0

0

7.391

-7.391

4 Een concurrerend Zuid-Holland

40.412

0

0

0

7.340

-7.340

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

0

5.000

-5.000

0

0

0

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

8.182

58.592

-4.775

53.817

50.524

3.293

- Overzicht Algemene middelen

-36.050

7.920

0

7.920

0

7.920

Subtotaal

158.844

219.514

-55.569

163.946

104.434

59.512

Inkomsten

2 Bereikbaar Zuid-Holland

-13.535

-6.348

-19.038

-25.386

-25.245

-141

3 Schone energie voor iedereen

0

0

0

0

-7.633

7.633

5 Versterken natuur in Zuid-Holland

-174

0

0

0

-260

260

- Overzicht Algemene middelen

-379

0

0

0

-325

325

Subtotaal

-14.088

-6.348

-19.038

-25.386

-33.463

8.076

Totaal investeringskredieten

144.756

213.167

-74.607

138.560

70.971

67.589

Toelichting investeringen

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38