Jaarrekening 2022

3. Kapitaallasten

3.1 Totale kapitaallasten

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021 Desinvesteringen

Originele Begroting 2022

Mutaties

Bijgestelde Begroting 2022

Realisatie 2022

Verschil begroot vs realisatie

Totaal kapitaallasten

70.051

3.984

71.494

-1.137

70.357

70.549

-192

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38