Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing gaat het om de vraag in welke mate de financiële positie van de provincie toereikend is om de financiële gevolgen van risico’s op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de financiële omvang van deze risico’s, afgezet tegen de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële middelen die de provincie beschikbaar heeft of beschikbaar kan maken om zo nodig de financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Het weerstandsvermogen en de overige financiële kengetallen geven een zo betrouwbaar en verantwoord mogelijk inzicht in de financiële positie van de provincie. 

Deze paragraaf is als volgt opgebouwd: 

  • Een toelichting op het beleid, de verantwoording over 2022
  • Het weerstandsvermogen van de provincie: 
    • Een inventarisatie van de risico’s en de benodigde weerstandscapaciteit 
    • De berekening van het structurele en incidentele weerstandsvermogen 
    • Overzicht van de bufferreserves en omvang risicoreservering in PZI 
  • De financiële kengetallen met duiding van de financiële positie van de provincie
  • De risicobeschrijvingen 

In de bijlage bij deze paragraaf is een uitleg van de financiële kengetallen opgenomen. 

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:20:27 met de export van 06/19/2023 10:51:38